UMÓW WIZYTĘ

Pozostałe wpisy blogowe

14 grudnia 2021

Paznokcie krogulcze

Szponowatość paznokci zwana również onychogryfozą, a także paznokciem krogulczym to zmiana

w obrębie płytki paznokciowej stóp, która powstaje w wyniku przerostu płytki i jej silnego wykrzywienia. Szponowatość jest stanem przewlekłym, w wyniku którego dochodzi do zakrzywienia płytki paznokciowej

w ten sposób, że przypomina ona pazur, a momentami nawet róg.

 

Defekt ten jest nie tylko defektem wizualnym, ale przede wszystkim może zaburzać integralność skóry

w przypadku sąsiednich paznokci, co prowadzi do dolegliwości bólowych w obrębie opuszka palca, łożyska paznokcia, a także wałów okołopaznokciowych, które często ulegają urazom w związku z zagięciem paznokcia spowodowanym przez ich szponowacenie. Dolegliwość może dotknąć każdego z paznokci stóp.

Choć choroba może wystąpić w każdym wieku to często występuje u osób starszych, które mają problemy z pielęgnacją stóp ze względu na swój wiek.

 

Objawy szponowatości paznokci

 

Klinicznie paznokieć szponowaty charakteryzuje się nieprzezroczystym, żółto-brązowym zgrubieniem płytki paznokcia z towarzyszącym mu grubym rogowaceniem, wydłużeniem i zwiększoną krzywizną płytki paznokciowej. Jest często opisywany jako paznokieć przypominający róg barana lub wyglądający jak ostryga. Płytka paznokcia początkowo rośnie w górę, a następnie odchyla się na boki w kierunku pozostałych palców.

 

Istnieją dwie możliwości powstania tej deformacji:

• Macierz paznokcia może być niewystarczająco wykształcona spod

proksymalnego wału paznokciowego, aby otrzymać efekt prawidłowego

spłaszczenia paznokcia, co powoduje wzrost paznokcia ku górze i odchylanie

się płytki paznokciowej na boki.

• Łożysko paznokcia może przyczynić się do wytwarzania zwiększonej ilości

keratyny niż w przypadku paznokcia, który nie jest zdeformowany.

Najczęściej szponowatość dotyczy paznokcia dużego palca, ale można ją zaobserwować

także u pozostałych palców stóp i rąk.

 

 

Przyczyny szponowatości paznokci:

 

Onychogryfoza może być związana z rybią łuską oraz łuszczycą. Jest również obserwowana u osób z upośledzeniem krążenia obwodowego, w tym u osób z żylakami, zapaleniem skóry i owrzodzeniami kończyn dolnych. Wielokrotne urazy w obrębie paznokci, w tym oparzenia i mikrourazy powodujące wysięk ropny lub blizny mogą również spowodować szponowatość paznokci. Mikrourazy powstają na skutek niewłaściwie dopasowanego obuwia lub defektów w obrębie stóp, takich jak paluch koślawy.

 

Diagnoza onychogryfozy pozostaje w dużej mierze rozpoznaniem klinicznym opartym na charakterystycznym wyglądzie płytki paznokciowej. Jeśli występuje silne zgrubienie płytki paznokciowej z towarzyszącą mu hiperkeratozą i zwiększoną krzywizną można podejrzewać szponowatość paznokci. Paznokieć może przypominać ostrygę lub róg barana, a jego nieregularna powierzchnia jest pokryta bruzdami podłużnymi i poprzecznymi, z których te ostatnie występują częściej. Diagnoza onychogrypozy może być utrudniona w jej wczesnych stadiach ze względu na przerost płytki paznokciowej, która jest jej najwcześniejszą manifestacją, ale może być także objawem przerostu płytki paznokciowej związanym z zakażeniem grzybiczym. Kolejne z klasycznych objawów pojawiają się dopiero w późniejszych stadiach powstawania deformacji. Zaburzenie można pomylić klinicznie z grzybicą paznokci i należy w początkowej fazie choroby przeprowadzić badanie mykologiczne w celu wykluczenia zakażenia grzybiczego. Należy jednak zauważyć, że grzybica paznokci i szponowatość mogą współistnieć w jednym momencie.

 

Terapia dotycząca szponowatości paznokci dobierana jest tak, aby zapobiec ewentualnym powikłaniom i w celu polepszenia walorów wizualnych i kosmetycznych.

Terapia zależy od przyczyny i chorób współistniejących u pacjentów Każde postępowanie terapeutyczne powinno być wykonane w pierwszej kolejności w celu odciążenia łożyska i zmniejszenia nacisku na łożysko paznokcia. Obuwie powinno zostać poddane przeglądowi, aby ocenić, czy jest odpowiednio dopasowanie, unikając nadmiernego nacisku lub mikrourazów palców u stóp. Metody zachowawcze polegają na opracowaniu płytki paznokciowej przy pomocy frezarki i odpowiednich frezów w celu mechanicznego oczyszczenie oraz prawidłowe obcięcie paznokci, aby zredukować ich długość pomoże zredukować grubość i długość płytki. Zastosowanie krioterapii na paznokciach przed obcinaniem ułatwia ich równe obcięcie, z zachowaniem gładkich brzegów. U pacjentów, którzy nie przejawiają problemów dotyczących układu krwionośnego często wskazane jest opracowanie zgrubiałej części płytki.

 

Efekt zabiegu oczyszczania paznokci zmienionych chorobowo, można zauważyć poniżej:

Zapraszamy do umówienia wizyty na zabieg oczyszczenia paznokci zmienionych chorobowo:

UMÓW WIZYTĘ

Projekt i realizacja SPECTRUM-MARKETING.PL | Wszystkie prawa zastrzeżone | 2020

 

pn-pt: 10:00 - 20:00